• slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4
  • slide5
  • slide6
  • slide7
  • slide8
Kunskap och erfarenhet - basen för framtida resultat och framgång

Thomas Jansson

Framgångsrika ledare tydliggör sammanhang, skapar riktning, sätter utmanande mål samt skapar förutsättningar för effektivitet och lönsamhet genom en tillitsfull dialog med medarbetare.

Marcus Ax

Genom att använda MAX-metoden utvecklas individen och organisationen för ett maximerat säljresultat.

Göran Schultz

Med en varumärkesstrategi når ett företag sin maximala potential. Den verkliga inre potentialen tas bättre tillvara med en varumärkesplattform.

Dan Gunnarsson

Ständiga förbättringar baserade på LEAN-filosofin samt ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Björn Sanner

Utveckla verksamhetens affärer med professionella affärsförhandlingar, ett utvecklat inköp och en hållbar supply chain. Genom tuffa utmaningar och tydliga mål skapas hållbara lösningar genom medarbetares aktiva delaktighet och förändrar glädje.

Christer Kedström

Rätt leverantörsrelation är avgörande för konkurrenskraften och kundvärde.

Björn Kronkvist

Tid är pengar – Pengar är guld – kvalité är nyckeln till framgång projektverksamhet gör det möjligt.